Hizmetlerimiz

Sizlere sunduğumuz hizmetler

Tam Tasdik Hizmeti • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler tasdiki.
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler tasdiki

Diğer Tasdik İşlemleri • Sermaye artışının tespiti raporları
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesinin tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
 • Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil - Terkini incelemeleri
 • TÜBİTAK-TEYBED YMM Proje Ar-Ge harcamalarının tasdikine yönelik tespit raporu
 • Özel amaçlı tespit ve tasdik işlemleri

3 Temel Hizmet

İşi Uzmanına Bırakın

Kare Denetim

KDV İadesi • İhracatta KDV iadesi tasdik hizmeti
 • İhraç kayıtlı teslimlerde KDV iadesi tasdik hizmeti
 • Türkiyede ikamet etmeyenlere yapılan teslimlere ilişkin KDV iadesi tasdik hizmeti
 • İndirimli orana tabi teslimlerde KDV iadesi tasdik hizmeti
 • KDV tevkifatlı teslimerde KDV iadesi tasdik hizmeti
 • Uluslararası taşımacılık istisnasından doğan KDV iadesi tasdik hizmeti
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV iadesi tasdik raporu